Antrasis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimas dėl įstaigos reorganizavimo

Antrasis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo patvirtinimo“:

  1. 2022-04-07 Sprendimas Nr. T-95.docx
  2. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatai 
  3. Reorganizavimo_salygos.docx
2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS