Biudžeto suvestinė

2022 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2021 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už II ketvirtį 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už I ketvirtį 

Finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

2020 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31d.

2019 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

2019 m. ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31

2018 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

2016 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016m. rugsėjo 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. gruodžio 31 d

2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m.

2015 M. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31 D.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

2015 M. BIRŽELIO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS