Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis dirba 5 dienas per savaitę.

Penkios grupės dirba nuo 7.15 val. iki 17.45 val. , viena lopšelio grupė nuo 7.30 iki 18.00 val. Darbo laikas, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, gali būti keičiamas įstaigos vadovo įsakymu.

ADMINISTRACIJA:
L. e. p. direktorė Rita Daubarienė

Darbo laikas: I 12.45-17.00, III 8.00 – 12.00, V 8.00-12.00.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Žebelienė

Direktoriaus-pavaduotojo-ugdymui-pareigybės-aprašymas

Raštinės (archyvo) vedėja Rasa Jonaitytė

Raštinės-archyvo-vedėjo-pareigybės-aprašymas

Ūkio dalies vedėja Alma Banevičienė

Ūkio-dalies-vedėjo-pareigybės-aprašymas

Dietistė/ Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti  sveikatos priežiūrą ikimokyklinėje įstaigoje Rūtelė Remeikienė

Dietisto-pareigybės-aprašymas

ORGANIZACINĖ-STRUKTŪRA

Administracijos darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais –- 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais – 8.00 – 15.45 val.

 

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Rita Daubarienė L. e. p. direktorė  (8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Danguolė Žebelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Vitalija Babičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Mokytojas metodininkas

Priešmokyklinio-ugdymo-pedagogo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Laima Damanskienė Auklėtoja  Vyresnysis mokytojas

Auklėtojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Grita Tolutienė Auklėtoja Mokytojas metodininkas

 Aukletojo-pareigybes-aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Silva Masionienė Auklėtoja Vyresnysis mokytojas

Auklėtojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Birutė Kapsevičė Auklėtoja Vyresnysis mokytojas

Auklėtojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Daiva Kinienė Auklėtoja Mokytojas metodininkas

Auklėtojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Eglė Balčiūnaitė Auklėtoja Vyresnysis mokytojas

Auklėtojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Sandra Savickaitė Auklėtoja Mokytojo kategorija

Auklėtojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Lina Rusteikė  Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnysis mokytojas

Priešmokyklinio-ugdymo-pedagogo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Raimonda Mikalauskienė Logopedė Logopedas metodininkas

Logopedo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Deivydas Saikauskas Meninio ugdymo mokytojas
Meninio ugdymo mokytojas

Meninio-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė Socialinis pedagogas Vyresnysis socialinis pedagogas 

Socialinio-pedagogo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Kitas personalas

Birutė Katkevičienė

Virėja

Virėjo-pareigybės-aprašymas

Pagalbinio-darbininko-virtuveje

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Asta Kelpšienė Virėja

Virėjo-pareigybės-aprašymas

Pagalbinio-darbininko-virtuveje

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Zita Krapauskienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas

 

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Danutė Daukšienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Žana Butkienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Nijolė Ažerskienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Nijolė Baltulienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Laima Girčienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Raimondas Juozapaitis Darbininkas

Darbininko-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Svetlana Rusteikienė Valytoja, kiemsargė

Kiemsargio-pareigybės-aprašymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

 

 

 

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS