Dėl 1,2 % paramos

Mieli tėveliai ir darželio darbuotojai,

noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai kad, jau laikas galutinai pagalvoti ir nuspręsti kam paskirti 1,2% GPM (gyventojų  pajamų mokesčio)  paramą.

Jūsų geranoriška parama mums labai reikalinga ugdomosios aplinkos gerinimui.

Ir toliau Jūsų skirta parama bus kryptingai naudojama ugdymo(si) aplinkų modernizavimui.

 Prašymas pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2022 metų gegužės 2 dienos.

 

Kaip skirti 1,2 proc. Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Klevelis“?

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Prisijungus kairėje pusėje pasirinkite „Pildyti formą“.

Paisrenkame „Prašymas skirti paramą“.

Pasirinkite formą pildymui FR0512 v5, spaudžiame gaublį.

Spaudžiame „PRADĖTI“.

Paieškos lauke įvedame gavėjo kodą, lopšelio-darželio „Klevelis“ kodas 190527868.

Pasirenkame lopšelis-darželis „Klevelis“ ir spaudžiame TĘSTI.

Mokesčio dalies paskirtis  nėra privaloma užpildyti.

Mokesčio dalies dydis paramos dalies gavėjams galima skirti iki  1,2 %.

Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio pasirinkite mokestinį laikotarpį iki kurio pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti. Galite palikti nurodytus 2021 m.

Spaudžiame IŠSAUGOTI

Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis.

Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

REIKALINGI DUOMENYS:

Įstaigos pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis “

Įstaigos kodas – 190527868.

 Iš anksto dėkojame!

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS