Istorija ir tradicijos

Istorija
1972 m. vasario 2 d. Šiaulių mieste atidarytas logopedinis darželis. Darželyje veikė penkios grupės, kurias lankė vaikai su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais.
1982 m. rugpjūčio 25 d. perorganizuotas į bendrosios paskirties vaikų lopšelį-darželį Nr.25.
1987 m. rugpjūčio mėn. lopšelyje-darželyje atidaryta dar viena grupė. Įstaigoje veikia dvi lopšelio ir keturios darželio grupės.
1991 m. birželio mėn. miesto darželiams pasiūlyta pasirinkti pavadinimus. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų darželio teritoriją supa didžiuliai klevai, lopšelį-darželį nutarta pavadinti KLEVELIU.

Vizija
Nuolat tobulėjanti švietimo įstaiga, kurioje visiems saugu, jauku ir gera.

Filosofija
Mažo žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, bendraujant su suaugusiais, kurie savo patirtį, žinias, gebėjimus sėkmingai perkelia į darbo kompetencijas.

Tikslas -padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį,  mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Uždaviniai:

* Kurti saugią ir sveiką aplinką.

* Įžvelgti vaiko saviraiškos gebėjimus ir sudaryti sąlygas asmeninės raiškos

tenkinimui.

* Plėtoti vaikų emocinių-socialinių kompetencijų ugdymą.

            * Sudaryti galimybes pačiam vaikui susikurti, keisti, pertvarkyti, tyrinėti aplinką, ieškoti informacijos.

            * Didinti ugdymo organizavimo aplinkos įvairovę.   

            * Žadinti tautiškumo jausmus, skatinant gerbti tautos tradicijas ir papročius.

            * Kurti partneriškus lopšelio-darželio bendruomenės santykius.

            * Konsultuoti tėvus (globėjus) apie paramą teikiančias institucijas ir pagalbos vaikui būdus.

          

DSC_4661Tradicijos
Darželyje švenčiamos visos kalendorinės šventės, vaikų gimtadieniai. Gruodžio mėnesį organizuojame Advento pavakarojimus su vaikais ir jų šeimomis. Balandžio mėnesį priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvauja popietėje „Gudručio klausimėliai“. Gegužės mėnesį vykdome gėlių sodinimo akciją „Papuoškime kiemelį“. Kasmet gegužės paskutinį antradienį lopšelyje-darželyje organizuojama Atvirų durų diena. Tą dieną 9-12 val. ir 16-18 val. tėveliai gali apsilankyti mūsų įstaigoje, susipažinti su pedagogais, apžiūrėti sąlygų vaikui augti ir ugdytis įstaigoje sudarymą. 17.30 val. darželio salėje organizuojamas susirinkimas tėveliams, kurių vaikučiai nuo rugsėjo mėnesio pradės lankyti darželį.

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS