Laisvos vietos

Laisvos vietos:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.

           (2016 m., 2017 m.)

 

Priešmokyklinio 

      ugdymo gr.

Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 0 0

 

Informacija atnaujinama situacijai pasikeitus

 

Informacija apie laisvas vietas Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės internetineje svetainėje:

http://atviri.siauliai.lt/laisvos-vietos-lopseliuose-darzeliuose/

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS