Paslaugos

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje:
už patiekalų gamybą –0,58 €
už produktus:

 

Grupės 1
maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)
1
maitinimas (pietūs)
2
maitinimai
(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)
3
maitinimai
(pusryčiai, pietūs, pavakariai)
 Lopšelio grupės 0,42 € 0,85 € 1,27 € 1,69 €
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 € 0,96 € 1,44 € 1,92 €

Mėnesinis atlygis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 €

Pridedamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos lengvatos, teikiami švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

Informacija atnaujinta 2021-07-05

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS