Lopšelio-darželio „Klevelis“ REORGANIZAVIMAS

*Antrasis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo patvirtinimo“:

  1. 2022-04-07 Sprendimas Nr. T-95.docx
  2. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatai 
  3. Reorganizavimo_salygos.docx

*Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2022 m. vasario 3 d.  sprendimu Nr. T-19 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo“:

P r i t a r t a, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“.

Pridedame susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų  aprašu 2022 m. vasario 3 d. Nr. T-19.

 

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS