Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė – Laima Dagienė, tėvų atstovė;

Pirmininkės pavaduotoja – Raimonda Mikalauskienė, lopšelio-darželio „Klevelis“ logopedė;

Sekretorė – Rasa Jonaitytė, lopšelio-darželio „Klevelis“ raštinės (archyvo) vedėja.

Nariai:

Mantas Pilipavičius, tėvų atstovas;

Monika Pocienė, tėvų atstovas;

Grita Tolutienė, auklėtoja.

 

 

 

 
       
     
     
       
     
     
     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS