ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ REORGANIZAVIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2022 m. vasario 3 d.  sprendimu Nr. T-19 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo“:

P r i t a r t a, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“.

Pridedame susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų  aprašu 2022 m. vasario 3 d. Nr. T-19.

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS