STEAM ugdymas

              2019 m. vasario 22 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ užpildė STEAM tinklo mokyklos anketą ir 2019 m. kovo 31 d. buvome informuoti, kad mūsų įstaiga patvirtinta kandidate į STEAM tinklo narius. Tai mus nudžiugino, nes lopšelio-darželio vizija – nuolat tobulėjanti švietimo įstaiga, o vaikų ugdymas (is) paremtas praktine patirtimi.
              2020 m. sausio 16 d. Nacionalinei švietimo agentūrai pateikta lopšelio-darželio STEAM 2019 m. veiksmų plano ataskaita, kurioje nurodyti sėkmės kriterijai ir papildomos veiklos. Mūsų bendra veikla įvertinta.
Lopšelis-darželis tapo STEAM tinklo mokykla.

STEAM veiksmų planas 2021

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS